PUT U FRANCUSKU

 

 

Ova prelepa biblioteka je krajnji rezultat napora naše ekipe.

Celokupni radovi su trajali svega 4 dana.

Lokacija: Leves, France